Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Landheim jobber for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Som en del av aktsomhetsvurderingen vil vi gjennomgå våre avtaler med leverandører for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves.